Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia wzór

Umowa dożywocia to umowa cywilnoprawna, która umożliwia jednej stronie – zwykle osobie starszej – przekazanie nieruchomości lub innego majątku drugiej stronie – zazwyczaj młodszej – w zamian za zobowiązanie zapewnienia świadczeń dożywotnich. Jest to skomplikowana umowa, która wymaga starannego przygotowania i zrozumienia jej kluczowych aspektów. W niniejszym artykule omówimy szczegóły umowy dożywocia wzór oraz istotne kwestie z nią związane.

Podstawowe elementy umowy dożywocia

Umowa dożywocia składa się z kilku kluczowych elementów:

 • Strony umowy: Osoba przekazująca majątek (dożywodca) oraz osoba przyjmująca majątek (oblatywariusz).
 • Przedmiot umowy: Nieruchomość lub inny majątek, który staje się przedmiotem umowy.
 • Świadczenia dożywotnie: Dożywodca ma prawo do określonych świadczeń, takich jak mieszkanie, opieka medyczna czy renta dożywotnia.
 • Obciążenia oblatywariusza: Obowiązek zapewnienia dożywotnich świadczeń dożywodcy oraz ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością.
 • Okres trwania umowy: Umowa dożywocia obowiązuje do śmierci dożywodcy.

Umowa dożywocia wzór

Oto przykładowy wzór umowy dożywocia:

<table>
 <tr>
  <th>Umowa dożywocia</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Data zawarcia: [data]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Strony umowy:</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dożywodca: [imię i nazwisko]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Oblatywariusz: [imię i nazwisko]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Przedmiot umowy:</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Nieruchomość położona pod adresem: [adres nieruchomości]</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Świadczenia dożywotnie:</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Dożywodca ma prawo do korzystania z nieruchomości oraz otrzymywania renty w wysokości [kwota renty] co miesiąc.</td>
 </tr>
</table>

Ważne aspekty umowy dożywocia

Przy zawieraniu umowy dożywocia należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów:

 • Stan prawny nieruchomości: Należy sprawdzić, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń prawnych i czy dożywodca będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp.
 • Świadczenia dożywotnie: Trzeba precyzyjnie określić rodzaj i zakres świadczeń, jakie dożywodca będzie otrzymywał od oblatywariusza.
 • Zobowiązania oblatywariusza: W umowie należy jasno określić, jakie obowiązki będzie miał oblatywariusz, np. utrzymanie nieruchomości czy opieka medyczna.
 • Skutki śmierci dożywodcy: Umowa dożywocia wygasa wraz ze śmiercią dożywodcy, dlatego ważne jest ustalenie, co stanie się z nieruchomością po tej sytuacji.

Faqs

Czy umowa dożywocia można wypowiedzieć?

Tak, umowa dożywocia może być wypowiedziana za obopólną zgodą stron. Należy to jednak dokładnie uregulować w umowie.

Czy można przenieść prawo do świadczeń z umowy dożywocia na inną osobę?

Tak, w niektórych przypadkach możliwe jest przeniesienie praw z umowy dożywocia na inną osobę, jednak wymaga to uzgodnień między stronami oraz ewentualnych zmian w umowie.

Czy dożywodca może sprzedać nieruchomość objętą umową dożywocia?

Dożywodca nie może sprzedać nieruchomości objętej umową dożywocia, ponieważ nie posiada pełnego prawa własności. Nieruchomość staje się własnością oblatywariusza po śmierci dożywodcy.

Czy umowa dożywocia podlega opodatkowaniu?

Tak, umowa dożywocia może podlegać opodatkowaniu, zarówno podatkiem od spadków i darowizn, jak i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy skonsultować się z doradcą podatkowym w celu ustalenia szczegółów.

Zobacz także: