Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - wzór i kluczowe informacje

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – wzór i kluczowe informacje

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest istotnym dokumentem, który reguluje zasady współpracy między stronami transakcji nieruchomości. Jest to umowa, która określa obowiązki i prawa pośrednika oraz klienta, dając podstawy dla przebiegu udanej transakcji nieruchomości. W poniższym artykule omówimy wzór umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz kluczowe informacje z nią związane.

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z imago-remonty.pl

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – wzór

Oto przykładowy wzór umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

Strony umowy Pośrednik Klient
Cel umowy Świadczenie usług pośrednictwa w znalezieniu, prezentacji i negocjacjach dotyczących nieruchomości. Korzystanie z usług pośrednictwa w celu znalezienia odpowiedniej nieruchomości do zakupu lub wynajmu.
Obowiązki pośrednika
 • Poszukiwanie ofert nieruchomości zgodnych z preferencjami klienta.
 • Przygotowanie dokumentów i umów związanych z transakcją.
 • Przedstawienie klientowi potencjalnych nieruchomości do wyboru.
 • Zapewnienie pośrednikowi informacji na temat preferencji co do nieruchomości.
 • Współpraca w procesie wyboru nieruchomości i negocjacji warunków transakcji.
 • Zapłata wynagrodzenia pośrednikowi zgodnie z umową.
Wynagrodzenie Procent od wartości transakcji nieruchomości. Ustalona kwota lub procent od wartości transakcji, zgodnie z umową.

Kluczowe Elementy Umowy Pośrednictwa

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna zawierać:

 • Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe stron umowy.
 • Cel umowy i opis usług pośrednictwa świadczonych przez pośrednika.
 • Obowiązki i prawa obu stron w procesie transakcji nieruchomości.
 • Formę wynagrodzenia pośrednika oraz warunki jego zapłaty.
 • Okres obowiązywania umowy i warunki jej ewentualnego rozwiązania.

Umowa pośrednictwa nieruchomości – wzór

Umowa pośrednictwa nieruchomości to formalny dokument, który wyznacza ramy współpracy między klientem a pośrednikiem nieruchomości w procesie kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Przygotowanie spersonalizowanego wzoru umowy jest kluczowe dla zapewnienia klarownych relacji między stronami transakcji.

Umowa Pośrednictwa Nieruchomości – Kluczowe Aspekty

Podpisując umowę pośrednictwa nieruchomości, warto zwrócić uwagę na:

 • Zgodność umowy z obowiązującym prawem oraz przepisami dotyczącymi pośrednictwa nieruchomości.
 • Klarowne określenie zakresu usług pośrednika, w tym wyszukiwanie nieruchomości, organizowanie prezentacji, udział w negocjacjach.
 • Warunki finansowe, takie jak wysokość wynagrodzenia pośrednika oraz terminy płatności.
 • Informacje na temat ochrony danych osobowych i poufności informacji.

Faqs – umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Czym jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami to dokument regulujący współpracę między pośrednikiem a klientem w procesie transakcji nieruchomości, określający prawa i obowiązki obu stron.

Jakie są kluczowe elementy umowy pośrednictwa?

Kluczowe elementy umowy pośrednictwa to dane identyfikacyjne stron, cel umowy, obowiązki pośrednika i klienta, wynagrodzenie pośrednika oraz warunki rozwiązania umowy.

Czy umowa pośrednictwa nieruchomości musi być spisana na piśmie?

Tak, umowa pośrednictwa nieruchomości powinna być sporządzona na piśmie w celu zapewnienia przejrzystości i zgodności z prawem. Umowa ustna może być trudna do udokumentowania.

Zobacz także: